Särskilt för åkerier

Ska du bedriva yrkesmässig trafik måste du ansöka om trafiktillstånd.
Detta gör man hos Transportstyrelsen.

Företaget måste uppfylla vissa krav för att få trafiktillstånd, bl a om ekonomiska resurser.

Ekonomiska resurser

Företaget ska kunna bevisa att det förfogar över kapital och resurser till ett värde av minst 9.000 EUR om endast ett fordon används och minst 5.000 EUR för varje ytterligare fordon som används.

Vi hjälper dig med att kontrollera ifall företaget har tillräckliga ekonomiska resurser samt att det uppfyller kraven för att få trafiktillstånd.

För mer information och blanketter klicka på nedanstående länk.

Yrkesförare

Blanketter

Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma regler beträffande villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik